Pengeluaran Perkapita Jawa Timur Melonjak

18/11/2017 tumoutou 0

‘Seiring dengan maraknya pertumbuhan restoran atau tempat makan siap saji, memberikan peluang kepada masyarakat mempunyai banyak pilihan terhadap konsumsi makanan minuman jadi’ RATA-rata pengeluaran perkapita